Workshops

Workshops

”I denna kulturhistoriska, rofyllda, gröna oas ger vi kurser i äldre måleritekniker – Välkommen till en plats för inspiration och rekreation”

Målarkurs – Medeltida måleritekniker

1 veckas kurs
Måndag till fredag 10:00 – 16:00

Pris: 10000 kr
Sovplats: 400 kr/natt
Lakan: 50 kr/natt
Frukost: 100 kr/dag

Kursinnehåll
Kursen innefattar medeltidamåleriets teoretiska och praktiska grunder.

Vi preparerar pannåer, lär oss att förgylla med bolusgrund samt att måla med egentillverkad äggtempera i streckteknik på en infärgad grund. Vi utför även brokadmönster med olika tekniker.

Anmälan
Föranmälan är bindande. 3000 kr i betalas in via swish vid anmälningstillfället. Resterande belopp faktureras och betalas in senast tre veckor före kursstart.

Anmälan till: artscrafts@ulriksdals.se
Swishnummer: 1232805604

Målarkurs – Renässansmåleri

1 veckas kurs
Måndag till fredag 10:00 – 16:00

Pris: 10000 kr
Sovplats: 400 kr/natt
Lakan: 50 kr/natt
Frukost: 100 kr/dag

Kursinnehåll
Kursen innefattar renässansmåleriets teoretiska och praktiska grunder.

Vi lär oss Leonardo da Vincis sfumatoteknik och ljusdunkelmåleri. Vi preparerar pannåer samt målar abozzo och skiktmåleri med egenteillverkad äggoljetempera respektive oljelasurer.

Anmälan
Föranmälan är bindande. 3000 kr i betalas in via swish vid anmälningstillfället. Resterande belopp faktureras och betalas in senast tre veckor före kursstart.

Anmälan till: artscrafts@ulriksdals.se
Swishnummer: 1232805604

Målarkurs – Barockmåleri

1 veckas kurs
Måndag till fredag 10:00 – 16:00

Pris: 10000 kr
Sovplats: 400 kr/natt
Lakan: 50 kr/natt
Frukost: 100 kr/dag

Kursinnehåll

Kursen innefattar barockmåleriets teoretiska och praktiska grunder.

Vi spänner upp och preparerar linneduk med imprimitur. Vi lär oss att måla med egentillverkad oljefärg i ljusdunkelteknik.

Anmälan
Föranmälan är bindande. 3000 kr betalas in via swish vid anmälningstillfället. Resterande belopp faktureras och betalas in senast tre veckor före kursstart.

Anmälan till: artscrafts@ulriksdals.se
Swishnummer: 1232805604

Timmerkurs – Korsvirkesteknik

Kurs

Pris: 5000 kr
Sovplats: 400 kr/natt
Lakan: 50 kr/natt
Frukost: 100 kr/dag

Kursinnehåll

Kursen innefattar grundläggande moment i stolpverksteknik.

Vi bygger ett japanskt tehus med olika bindningstyper. Vi går igenom hantverkarens verktyg och hur stockar bearbetas, under ledning av timmerman, fil. dr Ulrik Hjort Lassen.

RITNING JAPANSKT TEHUS

Anmälan
Föranmälan är bindande. 2000 kr i betalas in via swish vid anmälningstillfället. Resterande belopp faktureras och betalas in senast tre veckor före kursstart.

Anmälan till: artscrafts@ulriksdals.se
Swishnummer: 1232805604