Konservering

”Specialist i konstteknologi och konservering av staffli- och bonadsmåleri.”

Målerikonservering

Företaget utför konserveringsuppdrag av bemålade och förgyllda ytor och objekt, exempelvis dekorations- och stafflimåleri från olika tidsperioder. Vi utför även vård- och underhållsplaner samt åtgärdsprogram för kyrka och offentlig verksamhet. Vi har specialkompetens inom konservering av måleri på duk och pannå, bonadsmåleri och folkligt dekorationsmåleri samt polykroma träskulpturer, vapensköldar och epitafier.

  • Utför rapporter enligt konserveringspraxis
  • Ordinarie medlem i NKF-S
  • Anbud är kostnadsfria

Ingalill Nyström, Docent i kulturvård med inriktning mot konservering

GRUNDRETUSCH, RUBENS

TRATTEGGIORETUSCH, RUBENS

RUBENS, GÖTEBORGS KONSTMUSEUM

”30 års erfarenhet inom kulturvård och konservering.”

Restaurering av dekormåleri i pseudolanterninen i Amiralitetskyrkan i Karlskrona
Ulriksdals Arts & Crafts 2021

Restaurering av Peter Paul Rubens målning ”Henrik IV av Frankrike vid
belägringen av Amiens”
Göteborgs konstmuseum
Stiftelsen västsvensk konserveringsateljé 1999
Läs mer

Konservering av Jordans (elev till Rubens) målning ”Judith”
Stiftelsen västsvensk konserveringsateljé 1998

Restaurering av Predikstolen i Oslo domkyrka
Inför 300-årsjubileet
Stiftelsen västsvensk konserveringsateljé 1997
Läs mer

HERITAGE SCIENCE

Konsultverksamhet inom heritage science samt kulturvårds- och konserveringsrelaterade frågor. Utför färg- och konsteknologiska undersökningar, ger föreläsningar och kurser i äldre måleritekniker, bonadsmåleri och färgforskning.

Expertis inom Heritage science, färgarkeologi, spektroskopi och konstteknologi.

INTEGRERAD RETUSCH, JORDANS

RETUSCH I UV-LJUS, JORDANS

MULTISPEKTRALBILD KONSTTEKNOLOGISK UNDERSÖKNING

”Jag vill sprida kunskap om konstteknologi. Här på Ulriksdal erbjuds även kurser i äldre måleritekniker, dekorations- och skiktmåleri.”

– Ingalill Nyström

ULRIKSDALS KONSERVATORSTEAM