Ingalill

”Min passion är att måla och skapa”

– Ingalill Nyström

Ingalill Nyström är docent och universitetslektor i konservering vid Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet samt ägare av Ulriksdals Trädgård Arts & Crafts AB.

Ingalill är utbildad målerikonservator och har i 30 års tid arbetat inom fältet kulturvård och konservering. Ingalills expertis är staffli- och bonadsmåleri, konstteknologi och heritage science. Hennes fokus i forskningen har varit svensk folklig målad konst från 1700- och 1800-talen.

Ingalill kombinerar historisk källforskning med materialkarakterisering med hjälp av spektroskopiska metoder samt autentiska processuella rekonstruktioner för att undersöka färg och måleriskikt. Hon disputerade 2012 på doktorsavhandlingen Bonadsmåleri under lupp: Spektroskopiska analyser av färg och teknik i sydsvenska bonadsmålningar 1700 och 1870.

”Arts & Craftsrörelsens stiledeal och idéer ligger mig varmt om hjärtat”

Att förstå måleritekniker är viktigt för Ingalill. Det var också anledningen till att hon började målerikonservatorsutbildning i slutet av 1980-talet. Hennes examensuppsats handlade om Leonardo Da Vincis sfumato-teknik, där hon gjorde en kopia av en Leonardomålning. Ingalill hade dessförinnan ett förflutet som beklädnadstekniker, konstnär och möbelmålare. Det senare vid sin fars möbelfirma.

I sitt konstnärskap målar Ingalill ljusdunkelmåleri i renässansstil med skikt- och medeltida måleritekniker. Ingalill har länge haft ett personligt intresse i historiska byggnader och trädgårdar, vilket gör att hon har god praktisk kunskap om olika historiska hantverk och tekniker.

”Sedan många år har Ingalill undervisat på konservatorsutbildningen vid Göteborgs universitet”

Ingalill började som gästföreläsare 1995 i samband med sin tjänst vid Studio Västsvensk Konservering. Ingalill är van vid att leda omfattande projekt. De senaste fem åren har hon lett forskningsprojektet Dekorerade interiörer i Hälsingegårdar: en holistisk studie av ett kulturhistoriskt Världsarv, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet var tvärvetenskapligt och bestod av ett tiotal experter inom conservation science, kemi, fysik, konservering, etnologi och konstvetenskap från flera olika lärosäten i samverkan med museer i Hälsingland. Syftet var att få fram en fördjupad kunskap om färger, ytbehandlingarna och underlagen i Hälsingegårdarnas dekorationsmåleri, målade möbler och mönstrade textilier. I projektet har bland annat en antologi om Hälsinglands inredningskultur producerats.

Länkar till filmer om Ingalills forskningsprojekt

https://www.youtube.com/watch?v=KI4AvQRKu74

Länk till Ingalills publikationer (klicka på bilden)

Ingalills avhandling Bonadsmåleri under
lupp – Spektroskopiska analyser av färg
och teknik i sydsvenska bonadsmålningar
1700-1870