Ingalill

”Arts & Craftsrörelsens stiledeal och idéer ligger mig varmt om hjärtat”

 

– Ingalill Nyström

Om Ingalill

Ingalill Nyström är docent kulturvård, allkonstnär och ägare av Ulriksdals Trädgård Arts & Crafts AB. Som utbildad målerikonservator har Ingalill över 30 års erfarenhet inom fältet kulturvård och konservering. Hennes expertis är staffli- och bonadsmåleri, konstteknologi och heritage science. Ingalills forskningsfokus vid förra arbetsplatsen, institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, har varit svensk folklig målad konst från 1700- och 1800-talen.

Genom att kombinera historisk källforskning med materialkarakterisering med hjälp av avancerad analysteknik och rekonstruktioner söker Ingalill förstå färgskikt och måleritekniker. Hon disputerade 2012 på doktorsavhandlingen Bonadsmåleri under lupp: Spektroskopiska analyser av färg och teknik i sydsvenska bonadsmålningar 1700 och 1870.

”Min passion är att måla, skapa och förstå tillverkningsprocesser”

Att förstå måleritekniker är viktigt för Ingalill. Det var också anledningen till att hon började målerikonservatorsutbildning i slutet av 1980-talet. Hennes examensuppsats handlade om Leonardo Da Vincis sfumato-teknik, där hon gjorde en kopia av en Leonardomålning. Ingalill hade dessförinnan ett förflutet som beklädnadstekniker, konstnär och möbelmålare. Det senare vid sin fars möbelfirma.

I sitt konstnärskap målar Ingalill ljusdunkelmåleri i renässansstil med skikt- och medeltida måleritekniker. Ingalill har länge haft ett personligt intresse i historiska byggnader och trädgårdar, vilket gör att hon har god praktisk kunskap om olika historiska hantverk och tekniker.

”Lång erfarenhet som lärare och van att leda omfattande projekt”

Ingalill började som gästföreläsare vid konservatorsutbildningen vid institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet redan 1995 i samband med sin 15 åriga tjänst vid Studio Västsvensk Konservering. Efter en master och sedermera disputation blev hon utvald till Research leader initiativ, en ledarskapsutbildning vid Göteborgs universitet.

Mellan 2014-2018 var Ingalill forskningsledare för det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Dekorerade interiörer i Hälsingegårdar: en holistisk studie av ett kulturhistoriskt Världsarv. Det tvärvetenskapliga projektet innefattade ett tiotal forskare inom conservation science, kemi, fysik, konservering, etnologi och konstvetenskap från olika lärosäten och museer.

Studien gick ut på att få fram ny kunskap om färgerna, ytbehandlingarna och underlagen i Hälsingegårdarnas dekorationsmåleri, målade möbler och mönstrade textilier. Projektet sammanfattades i en antologi om Hälsinglands inredningskultur, utgiven 2021, där Ingalill är en av huvudförfattarna och redaktörerna.

Ingalills avhandling Bonadsmåleri under
lupp – Spektroskopiska analyser av färg
och teknik i sydsvenska bonadsmålningar
1700-1870. Boken finns att köpa.

Antologi om Hälsinglands inredningskultur,
där Ingalill är en av huvudförfattarna och
redaktörerna. Boken nominerades till årets
bästa bok vid Collectors’ Awords 2022 och
finns att köpa.