Vision

Vision

Företagets vision är att tillgängliggöra Ulriksdal som kulturhistorisk plats och att skapa en arena för kultur, konst och hantverk – en plats för kreativitet, gemenskap och rekreation. Det handlar om att föra vidare arvet från Ulriksdal, men också om att sprida kunskap om historiskt måleri och hantverk för såväl landskap/trädgård, bebyggelse och interiör.

Vi vill utveckla och vårda den botaniska trädgården och huset, göra det enligt stilideal och med metoder hämtade från nationalromantikens Arts and Crafts rörelsen. Det vill säga från det ursprung och den tidsanda som finns här på Ulriksdal. Trädgården ska öppnas upp vid olika tillfällen för allmänheten och ge fler möjlighet att uppleva platsen.

Ulriksdals Trädgård Arts & Crafts  vill bidra till ett hållbart samhälle och en bättre hälsa. Allt som görs på Ulriksdal ska vara ekologiskt och socialt hållbart. Resultatet ska vara en självförsörjande gård. Företaget vill främja det lokalproducerade på Österlen och samverka med lokala aktörer och entreprenörer, liksom samarbeta med svenska och nordiska kulturaktiva, konstnärer och hantverkare.

”Min dröm är att denna unika plats ska kunna användas för rekreation och rehabilitering, exempelvis grön terapi”

– Ingalill Nyström