Vision

”Min dröm är att skapa en magisk trädgård, en fantasifull plats i Arts & Crafts stil”

– Ingalill Nyström

Vision

Ulriksdals Trädgård Arts & Crafts ABs vision är att synliggöra Ulriksdals botaniska trädgård som kulturhistorisk plats samt att skapa en arena för kultur, konst och hantverk – en plats för kreativitet, gemenskap och rekreation.

Det handlar om att vårda arvet efter tidigare ägare vid Ulriksdal och samtidigt utveckla platsen, trädgården och byggnadena enligt den Arts & Crafts-anda som konstnärsparet Ulrik och Hedvig en gång påbörjade.

Det handlar också om att sprida kunskap om historiskt måleri och traditionellt hantverk inom såväl trädgårds- som byggnadskonst.

Företaget vill även bidra till en hållbar framtid för såväl natur som kultur. Allt som görs vid Ulriksdal ska vara ekologiskt och socialt hållbart.

Det handlar om att nyttja det som redan finns på platsen, att värna och ta hand om resurserna, återanvända och skapa nytt.

Det handlar också om att främja det lokalproducerade på Österlen och att samverka med lokala aktörer och entreprenörer, liksom att samarbeta med konstnärer, hantverkare och kulturellt aktiva.