Om Ulriksdal

”Jag vill öppna Ulriksdal som en kulturhistorisk plats för konst-, kultur- och kulturvårdsintresserade”

Ulriksdals Historia

Ulriksdals trädgård i Kivik är en kulturhistorisk plats, en sekelskiftes dröm och botanisk trädgård med anor från 1600-talet. Huset och trädgårdens grundstruktur anlades på 1870-talet av Oscar Areschough. Då hette platsen Lilla Äsperöd och hade ingått i Esperöd herrgårds ägor som herresätets mölla.

Under tidigt 1900-tal förvärvades fastigheten av Ulrik Areskoug, agronom och kemitekniker. I samband med det fick platsen sitt nuvarande namn – Ulriksdal. Tillsammans med sin fru, Hedvig byggde han ut huset enligt nationalromantiska, Arts & Crafts ideal. Båda var konstnärssjälar, Ulrik snidade i trä och fotograferade, Hedvig var konstnärinna. Under många år skapade konstnärsparet en trädgårddröm med exotiska växter.

Idag är Ulriksdal en unik botanisk trädgård som har vidareutvecklats tack vare hortonom Carina Larsson och agronom Thord Ohlsson. Tillsammans drev de en plantskola för exotiska växter från hela världen mellan åren 1987-2017. I april 2018 förvärvade Ingalill Nyström fastigheten för att starta ett centrum för Arts and Crafts, historiskt måleri och hantverk.

”Ursprungligen en mjölnarbostad till Äsperöds herrgård”

Innan Oscar Areschough tog över marken, där Ulriksdal idag ligger, var platsen en mjölnarbostad. Under den stora eken vid den ursprungliga kvarndammen finns ett av de gamla kvarnhjulen bevarat.

Själva kvarnen fanns belägen vid det som numera är det ”Grekiska templet” och revs ca 1915 på Hedvig Areskougs inrådan. Kvarnen var då förfallen och riskerade att rasa. Kvarndammen finns belagd sedan år 1658, året då svenskarna invaderade Skåne. Troligen har här funnits en kvarn flera århundraden innan dess.

Österlen

Österlen är Skånes motsvarighet till Provence med ett böljande landskap av äppelodlingar och vingårdar. Här finns kilometerlånga vita stränder. Får, kor och hästar betar i hagar med fornlämningar. Denna bördiga trakt har befolkats av människor och djur sedan urminnes tider.