Om Ulriksdal

”Upptäck en magisk plats på Österlen – the ’secret garden’ of Ulriksdal”

Ulriksdals Historia

Ulriksdals trädgård i Kivik är en kulturhistorisk plats, en sekelskiftes dröm och konstnärlig ’botanisk trädgård’ med anor från 1600-talet. Huset och trädgårdens grundstruktur anlades på 1870-talet av Oscar Areschough, son till dåvarande ägare av Esperöds herrgård. Platsen hette vid tillfället Lilla Äsperöd och hade ingått som herresätets mölla.

Under tidigt 1900-tal förvärvades fastigheten av Ulrik Areskoug, agronom och kemitekniker. I samband med det fick platsen sitt nuvarande namn – Ulriksdal. Tillsammans med sin fru, Hedvig byggde han ut huset enligt nationalromantiska, Arts & Crafts ideal. Båda var konstnärssjälar, Ulrik snidade i trä och fotograferade, Hedvig var konstnärinna. Under många år skapade konstnärsparet en trädgårdsdröm med sällsynta växter.

Idag är Ulriksdal en unik trädgårdspark med växter från världens alla hörn tack vare hortonom Carina Larsson och agronom Thord Ohlsson. Mellan åren 1987-2017 drev de här en plantskola med exotiska växter. År 2018 förvärvade Ingalill Nyström fastigheten för att förvalta och utveckla Ulriksdal genom att skapa en arena för äldre konsthantverk och andra kulturaktiviteter.

”Ursprungligen en mjölnarbostad till Äsperöds herrgård”

Innan Oscar Areschough tog över marken, där Ulriksdal idag ligger, fanns här en mjölnarbostad. Under den stora eken vid den ursprungliga kvarndammen finns ett av de gamla kvarnhjulen bevarat. Själva möllan stod där det ”Grekiska templet” idag finns och revs ca 1915 på Hedvig Areskougs inrådan. Kvarnhuset var då förfallen och riskerade att rasa. Möllan finns belagd sedan år 1658, året då svenskarna intog Skåne. Troligen har här funnits en mölla långt innan dess och runtomkring Ulriksdal finns många intressanta fornminnesplatser.

Österlen

Österlen är Skånes motsvarighet till Provence med ett böljande pastoralt landskap av äppelodlingar, vingårdar, ängar och lundar. Får, kor och hästar strövar fritt i hagar med fornlämningar. Här finns flera naturreservat och utmed kusten finns partier av kilometerlånga vita stränder. Denna bördiga trakt har befolkats av människor och djur sedan urminnes tider.